Copyright (c) 2008 Lucyna Przeniosło  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biegly_lprzenioslo@poczta.fm
  O Nas  |   Oferta   |   Biegli rewidenci   |   Kontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Oferujemy szeroką gamę usług księgowych
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych ( KPiR, ryczałt)
 • Obsługa kadrowa, płacowa, rozliczenia z ZUS
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie kancelarii lub u klienta.

Usługi audytorskie:
 • Badanie sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej według polskich i międzynarodowych standardów
 • Doradztwo w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Doradztwo w zakresie stosowania systemów rachunkowości
 • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego
Usługi doradcze:
 • Doradztwo w zakresie prawa bilansowego, podatkowego oraz prawa pracy
 • Pomoc w sporach z organami kontroli skarbowej
 • Przygotowywanie Business Planów


Nasze usługi
Created by netlan
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Lucyna Przeniosło